Doktor Rolf wyprzedzała swoją epokę, była pionierką w badaniu nad powięzią oraz wizjonerką. W tej chwili prowadzone badania dużo lepszej jakości sprzętem potwierdzają jej hipotezy wygłaszane w latach 50-tych, 60-tych. Widziała i czuła tkankę ciała jak nikt inny.

Urodziła się w 1896 r. w Nowym Jorku. Studiowała biochemię i otrzymała tytuł doktora (Ph.D.) biochemii w College of Physicians and Surgeons of Columbia University w 1920 r. Przez 12 lat pracowała w Rockefeller Institute biorąc udział w badaniach nad chemią organiczną. Otrzymała, wysokie jak na tamte lata dla kobiety, stanowisko asystentki w laboratorium. Opublikowała sporą ilość prac badawczych w Journal of Biological Chemistry. W 1926 r. opuściła swoje stanowisko w Instytucie na rzecz rozpoczęcia studiów w Europie. Matematykę i fizykę studiowała na Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu a medycynę homeopatyczną w Genewie i biochemię w Pasteur Institute we Francji.

Po powrocie z Europy, w latach 30-tych, Ida Rolf zaczęła szukać rozwiązania problemów zdrowotnych swoich i swojej rodziny. Aktualny w owych czasach poziom medycyny nie dawał jej satysfakcji, więc zaczęła zgłębiać naukę osteopatii, chiropraktyki, jogi, Techniki Alexandra oraz prace Alfreda Korzybskiego i George’a Gurdijeffa. Była ciekawa i dociekliwa, podobno nie czytała książek dla rozrywki, bo szkoda było jej na to czasu. Praktykowała jogę u Pierre’a Bernarda w Nowym Jorku, spędziła rok w Kalifornii by móc uczyć się od osteopatki Amy Cochran oraz podpatrywała pracę angielskich osteopatów. Później też nawiązała przyjacielską relację z Moshe Feldenkreisem, z którym wymieniali się doświadczeniami i przemyśleniami.


Tak zaczęło powstawać dzieło życia doktor Idy Rolf – Integracja Strukturalna. Czerpiąc ze swojego wykształcenia i doświadczeń, Rolf jako jedna z pierwszych dostrzegła istotną rolę powięzi w ciele i postrzegała ciało jako skomplikowany system sieci tkanki, gdzie wszystko jest połączone i we wzajemnej relacji. Do legendy przeszła historia jak dr Rolf szukała nauczycielki muzyki dla swoich dzieci, lecz ta, która jej najbardziej odpowiadała miała problem z chorą ręką. Doktor Rolf zaproponowała, że jeśli jej pomoże i wyleczy rękę, to nauczycielka zgodzi się na uczenie jej dzieci. I tak też się stało. Rolf zaczęła pracować z ludźmi początkowo w swoim mieszkaniu na Manhattanie, trafiały do niej osoby w chronicznych stanach bólowych, które nie mogły znaleźć pomocy nigdzie indziej. I zmiany w ich zdrowiu następowały. Doktor Rolf podpierała się wiedzą, ale największe przełomy następowały, gdy zawierzała w swojej pracy intuicji i słuchaniu tkanki.


Przełom w rozwoju Integracji Strukturalnej i wyjście tej metody do świata to lata 60-te i zaproszenie przez Fritza Perlsa Idy Rolf do Esalen Institute w Kaliforni. Fritz Perls był twórcą terapii Gestalt, a Esalen wówczas to było miejsce rozwoju alternatywnych metod leczenia ciała, rozwoju duchowego, edukacji zorientowanej na człowieku jako całości. Tu Ida Rolf rozpoczęła szkolenie terapeutów oraz badania nad działaniem Integracji Strukturalnej. Jej uznanie jako terapeutki oraz działanie jej terapii zyskały sławę międzynarodową. W 1967 r. powstał Guild for Structural Integration z pierwszą siedzibą w Boulder, USA, w 1971 r. został przekształcony w The Rolf Institute, a w 1989 r. szkoły się rozdzieliły i Guild SI narodził się na nowo, wierny w tradycji uczenia wg przekazu dr Rolf.

Do swojej śmierci w 1979 r. dr Ida Rolf intensywnie szkoliła terapeutów i rozwijała swoją szkołę, prowadziła badania, publikowała i występowała publicznie. Wydała książkę na temat swojej pracy Rolfing: The Integration of Human Structures (Harper and Row, Publishers). Druga książka o Integracji Strukturalnej, to zbiór wykładów i rozmów z dr Rolf, napisana przez Rosemary Feitis to Ida Rolf Talks About Rolfing and Physical Reality, wydana w 1985 r.


Nazwa metody Structural Integration została nadana przez od dr Rolf, z czasem zyskała miano „rolfingu” od jej nazwiska. Po śmierci Idy Rolf i rozdzieleniu się obu szkół, Rolfing TM stał się zastrzeżoną nazwą dla absolwentów Rolf Institute natomiast szkoła Guild for Structural Integration oraz jej europejski odpowiednik European Guild for SI używają pierwotnej nazwy – Integracja Strukturalna.


Gdzie

Warszawa Centrum:
ul. Orla 6b m. 8
oraz Podkowa Leśna

© Copyright 2020-2023 Tamara Mieloch - All Rights Reserved
Zdjęcia: Karolina Krawczyk
Polityka Prywatności